Varför alger?

FÖRST KOM LJUSET, SEDAN ALGERNA

För miljarder år sedan lärde sig några av jordens första levande organismer att utnyttja solljuset och omvandla atmosfärisk koldioxid till syre och essentiella byggstenar för allt liv: kolhydrater, lipider, proteiner och mikronäringsämnen.

Dessa organismer, så kallade mikroalger, är alla växters urmödrar. Än idag står de för över 50 procent av syret som vi andas in. På Simris tror vi att dessa alger också bör bli en viktig del av en framtida, hållbar, kost.

glänsande glasrör där alger växer i Simris växthus

Algfakta

Algerna Simris odlar är mikroalger. Mikroalger är mikroskopiska växter som lever i havet och de tillhör jordens äldsta organismer. Alger producerar naturligt många viktiga näringsämnen, som inte bara är basen i havets näringskedja utan också nödvändiga för människors och djurs hälsa och välbefinnande.

Mikro eller makro

Alger är växter som lever i vatten. Man brukar grovt dela in dem i makroalger, såsom sjögräs och tång, och mikroalger, som också kallas växtplankton eller fytoplankton.

Livets ursprung

Mikroalger hör till jordens allra äldsta livsformer och är grunden till det liv vi ser idag. Vi kan tacka dem för den syrerika luften på vår planet, som vi djur och människor behöver för att leva.

Upfinnare av fotosyntes

För miljarder år sedan utvecklade mikroalgerna förmågan till fotosyntes, d.v.s. att utnyttja solljus och koldioxid ur atmosfären och istället släppa ut syre. Än idag kommer över 50 procent av det syre vi andas från algerna i världshaven.

Basen i havets näringskedja

Mikroalger är också basen i havets näringskedja och bildar livsnödvändiga ämnen för alla djur som lever i haven. Till exempel kommer omega-3-fetterna i fet fisk och den röda färgen hos lax och skaldjur från mikroalger. Det är dessa näringsämnen som är så nyttiga även för oss människor.

En helt ny värld att upptäcka

Det finns hundratusentals olika sorters mikroalger, men bara en bråkdel är utforskade och endast ett tiotal arter odlas kommersiellt idag. De flesta kanske redan känner till spirulina, chlorella eller den kraftfulla antioxidanten astaxantin, som kommer från alger.

Små och färgstarka

Mikroalger växer i princip överallt där det finns vatten, i hav, sjöar och vattendrag. De växer inte genom att bli större, utan genom att dela sig och bli fler.

I naturen ser man inte enstaka mikroalger med blotta ögat, men är de tillräckligt många skimrar vattnet av deras färger. Ofta syns mikroalger också som gröna eller röda fläckar på stenhällar vid stranden.

Undersöker man algerna i mikroskop så ser man vilken myllrande artrikedom det handlar om. Det finns hundratusentals olika sorters alger i haven, och de flesta är ännu helt outforskade.

Gröna, bruna och röda alger är vanligast, och färgen varierar beroende på de pigment (färgämnen) som algen bildar för att tillgodogöra sig ljuset. Det finns till och med självlysande alger, såsom mareld.

Teckningar av olika typer av alger

SOLDRIVNA MIRAKELFABRIKER

Landlevande växter använder sin energi för att bilda rötter, stammar och blad, och för att skapa alla nyttiga vitaminer, fetter och antioxidanter.De små encelliga algerna fungerar istället som små soldrivna fabriker i miniformat, där all energi från solen används till att tillverka just de här speciella bioaktiva ämnena: beta-karoten, lutein, klorofyll, astaxantin, omega-3 EPA, omega-3 DHA och betaglukan.

Algodlingens historia

Vissa mikroalgers fantastiska näringsinnehåll har gjort att människor odlat och ätit dem sedan urminnes tider. I Sydamerika, Afrika och Asien kan man än idag se hur människor skördar till exempel afa-alger från naturliga sjöar, eller odlar chlorella och spirulina i enkla bassänger där omrörningen görs för hand. Skörden sker genom att sila algvattnet och låta solen torka massan på dukar eller i sandgropar.

Under senare hälften av 1900-talet började man intressera sig för algodling i industriell skala, till en början just för livsmedelsproduktion. Detta var ett sätt att hitta lösningar på problemet att försörja jordens snabbt växande befolkning. I och med oljekrisen på 70-talet började man även forska om alger som råvara till förnyelsebara bränslen, för att ersätta den fossila råoljan.

Det senaste decennierna har intresset för algodling åter väckts till liv, och tekniken har utvecklats till att kunna odla fler arter. Mikroalger odlas idag för att komma åt den åtråvärda algoljan och andra viktiga ämnen. Odlingen sker på land i öppna bassänger eller i högteknologiska slutna system. Alger används kommersiellt för flera exklusiva produkter såsom kosmetika, läkemedel, livsmedel och kosttillskott.

VARFÖR MIKROALGER?

Eftersom mikroalgerna bildar basen i havets näringskedja är havslevande organismer och högre djur beroende av många ämnen som ursprungligen bildas av mikroalger. Många av dessa ämnen är betydelsefulla för oss människor, och ofta kommer vi åt dessa ämnen genom att äta fisk som i sin tur från början fått i sig dem genom alger.

Vår jakt på dessa ämnen har gjort att många havslevande djur är utrotningshotade och haven i sig hotas av utfiskning. Dessutom är havet förorenat med utsläpp och plaster vilket gör att fisk och andra marina råvaror ofta innehåller höga halter av kvicksilver, PCB, PFAS och dioxiner.

Så som naturen tänkt: Säkert och hållbart

I sökandet efter naturliga livsmedel och hälsoprodukter tycker vi att alger är en fantastisk och praktiskt taget outnyttjad resurs. Genom att odla mikroalger istället för att gå omvägen via fisk eller krill får man helt växtbaserade alternativ utan miljögifter, som är säkrare för oss människor, men också bättre för miljön och havets alla levande varelser.

Det finns hundratusentals olika sorters alger, och vi har ännu bara börjat upptäcka den potential som finns hos dessa vattenlevande växter. På Simris är vi minst sagt fascinerade av algernas fantastiska artrikedom. Vi ser det som vår mission ta vara på dessa värdefulla näringsämnen och göra produkter som gör gott både för din hälsa och vår planet. Vi älskar alger och vill att fler människor ska få del av dessa solfyllda gåvor från havet.

Alla våra supergoodies innehåller olika sorters alger – vissa av dem står redan i rampljuset, medan andra ännu inte har uppnått den stjärnstatus som vi tycker de förtjänar. Vi ser det som vår uppdrag att alla ska få upptäcka mångfalden i algernas värld, ett steg i taget.